Âm nhạc thời Vàng Son

Xe Hoa Một Chuyến – Hoàng Thi Thơ, Tôn Nữ Trà Mi

0

 photo xehoamotchuyenbia1_zps7fa0c9bf.jpg

 photo xehoamotchuyen1_zps316190ea.jpg photo xehoamotchuyen2_zpsef41f507.jpg photo xehoamotchuyenbia2_zps525c67c4.jpg

 

Nguồn: Bạn Dakto

Xe Hoa Một Chuyến – Phương Hồng Quế

Xe Hoa Một Chuyến – trường Thanh

Năm ấy khi thu qua thềm….
Khi gió lạnh lùng ru êm….
Khi lá thu rơi bên hiên
Gieo từng giấc mơ triền miên…
Trong nắng thu xưa hơi buồn.
Tôi với một người phân ly
Tôi tiễn em tôi ra đi
Trên đường pháo tươi nhuộm hồng.
Đôi khóe mắt em tươi cười,
Duyên dáng màu hồng lên môi
Nhưng chắc chi em tôi vui
Khi thầm thấy ai lệ rơi.
Em bước lên xe đi rồi.
Nhưng có một người trông theo
Nghe thấy trong tim chơi vơi
Như nhìn cánh chim phương trời …

DK:
Nhớ mùa thu ấy là bài thơ hững hờ…..
Đến mùa thu nay thành bài ca muôn đờị
Không biết em tôi bây giờ..
Có thấy cuộc đời bơ vơ …
Không biết khi nghe thu mưa
Tâm hồn nhớ chăng ngày thơ .
Nhưng có nơi đây một người
Năm tháng mộng lòng chơi vơi
Ghi mấy cung tơ vô duyên
Mong gì tới nơi xa vời …..

Leave A Reply

Your email address will not be published.