Âm nhạc thời Vàng Son

Sài Gòn mùa se lạnh

Hằng năm, hễ cứ gần tới Giáng Sinh Sài Gòn lại trở lạnh. Cái lạnh khô và se, không buốt như ở miền Bắc và Trung bộ.…