Âm nhạc thời Vàng Son

Bài Thơ Hoa Đào – Hoàng Nguyên

0

 photo baithohoadaobia1_zpsc75bbc38.jpg

 

 photo baithohoadao1_zps2fff8b9a.jpg

 

 photo baithohoadao2_zps5a5c2ef3.jpg

 photo baithohoadaobia2_zps12ac7667.jpg

 

Nguồn : Bạn Dakto

Bài Thơ Hoa Đào – mỹ Thể

Ngày nào . . . dừng chân phiêu lãng
Khách tới đây khi hoa đào vương lối đi
Màu hoa in dáng trời
Tình hoa lưu luyến người
Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơi

Ngày nào . . . đường xuân phơi phới
Khách ngất ngây thấy hoa nở trên má ai
Rồi yêu hoa trên má
Mà ghi câu luyến nhớ thành bài thơ

Điệp khúc

Ôi! . . . Đà Lạt là thơ . . .
Bài thơ mến yêu reo muôn đời
Dệt bằng tiếng gió ngàn reo
Qua đồi thông hay bên . . . bờ suối

Ôi! . . . Đà Lạt là mơ . . .
Giấc mơ tiên nữ giáng xuống trần
Tóc mây buông lơi tha thướt bên hồ
Đợi tình quân đến trong giấc mơ

Nhưng . . . rồi mùa hoa tàn
Người hoa . . . sao vắng mãi
Bao . . . chiều lòng mong chờ
Đường hoa . . . sao hững hờ

3.
Để lòng . . . lữ khách tê tái
Cất bước đi nhớ hoa đào trên má ai
Màu hoa in trên má
Làm khách lưu luyến mãi Đà Lạt ơi!

Leave A Reply

Your email address will not be published.