Âm nhạc thời Vàng Son

Cho Xin Sống Lại – Hoài Linh

0

 photo choxinsonglaibia1_zpsf5ea34f4.jpg

 photo choxinsonglai1_zpsfe3cda00.jpg

 photo choxinsonglai2_zps3eadd4f6.jpg

 photo choxinsonglaibia2_zps396ffde1.jpg

Nguồn: Bạn Dakto

Cho Xin Sống Lại – Giáng Thu

Cho Xin Sống Lại – Chế Linh

Cho Xin Sống Lại – Tuấn Vũ

 

Cho xin sống lại Đời Lê – Trần – Lưu – Nguyễn
Nàng dệt tơ Anh sách đèn chờ khoa thi này

Cho xin sống lại Hồn Quang Trung nung lửa chí
Chờ trăng lên lưng mài kiếm Giết giặc để cứu quê em

Cho xin sống lại Tình Lưu Bình, Dương Lễ
Hỏi nàng Châu Long Mấy mùa tằm tơ nuôi chồng?

Cho xin sống lại Vùng hoang khai cây đầy trái
Ngủ đơn sơ trong màn tối Có nhạc rừng giữa đêm dài

Từ vào đời Non sông đầy trời mây giăng
Bao lớp trai làng Đi ngày thêm thưa vắng
Quê mẹ hỡi Đêm đêm nhìn vì sao hôm
Con mơ lửa thần Lam Sơn Để thiêu tan oán hờn

Cho xin sống lại Chiều quê diều ngân sáo
Ngồi dựa mình trâu Ngắm chiều tà rơi trên đầu

Cho xin sống lại Ngày vinh quy đi ngựa trắng
Làng ta khua ba hồi trống Đón chàng về lễ tơ hồng

Leave A Reply

Your email address will not be published.