Âm nhạc thời Vàng Son

Xác Pháo Nhà Ai – Lê Dinh

0

 photo xacphaonhaaibia1_zpsae2cca7a.jpg

 photo xacphaonhaai1_zpse314c522.jpg

 photo xacphaonhaai2_zps5f2e0d40.jpg

 photo xacphaonhaaibia2_zpscc9b0e09.jpg

Nguồn: Bạn Dakto

 

Xác Pháo Nhà Ai  – Thanh Thúy

Xác Pháo Nhà Ai – Giao Linh

Đám cưới nhà ai đây rồi
Xác pháo nào rơi cuối trời
Người về nhớ mãi không thôi
Ngày dài tiếp nối đơn côi
Thương thay cho duyên kiếp lẻ loi

Tiếc nhớ làm chi hỡi người
Dĩ vãng còn ghi nhớ hoài
Lệ nào ướt má hoen mi
Buồn nào sánh với chia ly
Yêu nhau mà mong ước được gì

ĐK:

Nước mắt rơi rơi
Mang nhiều thương nhớ bóng hình nào khó nguôi
Anh ơi ai hay đường đời nơi nao
Riêng em thương nhớ ôi buồn sao

Xác pháo còn rơi cuối đường
Nhớ mãi tình duyên lỡ làng
Một người tách bến nơi nao
Người về chiếc bóng đêm thâu
Anh ơi thôi tan hết mộng đầu … !!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.