Âm nhạc thời Vàng Son

Trăm Năm Bến Cũ – Duy Khánh

0

 photo tramnambencubia_zps66aa00ab.jpg

 photo tramnambencu1_zps357b74d6.jpg

 photo tramnambencu2_zps52543b8f.jpg

 photo tramnambencubia2_zps8ef0737f.jpg

 

 Trăm Năm Bến Cũ – Duy Khánh

 

 Trăm Năm Bến Cũ- Hương Lan

 

 Trăm Năm Bến Cũ – Thiên Trang 

 

 Trăm Năm Bến Cũ  – Randy

 

Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay
Thấp thoáng kinh đô bóng hoa đèn gầy
Giọt sầu nặng trĩu trên vai
Hẹn hò tìm về tương lai,
Dẫu cho ngày chiến chinh dài

Đã bao thu rồi ta chẳng gặp ta
Vang tiếng ca cầm giữa đêm trăng tà
Cuộc đời còn nhiều phong ba
Thì mình còn nhiều cách xa
Xin đừng nhắc chuyện ngày qua

ĐK:
Nước non còn đây
Tình yêu non nước chưa đầy
Thì đừng mơ chi phút xum vầy
Để người đi theo năm tháng dài

Một lần chiến chinh
Quê hương khắp chốn điêu linh
Người đợi người giữa lúc xuân xanh

Nhớ ai trăng về bến cũ chiều nay
Sông nước Hương giang trở giấc lạnh đầy
Dù đời còn nhiều chông gai
Mà lòng người còn thương ai
Nên còn mong đợi từ đây…

Leave A Reply

Your email address will not be published.