Âm nhạc thời Vàng Son

Sáu Mươi Năm Cuộc đời – Y Vân

0

 watermarked-60Nam_YVan_Page_1_zps5188a7b2.jpg

 

 watermarked-60Nam_YVan_Page_2_zpsccc84c59.jpg

Sáu Mươi Năm Cuộc đời – Hùng Cường

Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau
Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống được bao

Leave A Reply

Your email address will not be published.