Âm nhạc thời Vàng Son

“Nam mô di bố phù” trong bài hát “Ra Giêng Anh Cưới Em” là gì?

0

Trong bài hát Ra Giêng Anh Cưới Em của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, từng được Mạnh Đình và Như Quỳnh trình bày thành công, có đoạn như sau:

“Ngộ kỳ thời, con kiến mới leo dây
Nam mô di bố phù
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Nam mô di bố phù

Gặp mặt nhau đây, chốn nầy hò hẹn thủy chung sắt son.
Nam mô di bố phạ”


Nghe bài hát Ra Giêng Anh Cưới Em

“Nam mô di bố phù” và “Nam mô di bố phạ” là gì?

Đây là một lời giao duyên của đôi trai gái Nam Kỳ luc tỉnh xưa. Chàng và nàng gặp nhau rất là tình cờ rồi nhớ nhau, đính ước nhau ra giêng sẽ cưới.

“Ngộ kỳ thời” là gì?

Kỳ ngộ (奇遇) là gặp gỡ đặc biệt.

Thời (時) là lúc, thời gian.

Thư tịch xưa có “Duyên kỳ ngộ” là nó đây.

“Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
Khác nào như thể phượng hoàng gặp nhau
Tiện đây ăn một miếng trầu
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là?

Xin anh quá bước lại nhà
Trước là trò chuyện sau là nghỉ chân”

(Ca dao)

“Ngộ kỳ thời” là chàng trai nói về thời điểm cái duyên khi gặp gỡ cô gái.

“Nam mô di bố phù” và “Nam mô di bố phạ”là gì?

“Nam mô” là một câu “nguyện cầu” trong Phật giáo

Di có 72 chữ – nghĩa khác nhau, chữ “di” ở đây có nghĩa là “tràn đầy”

Bố (布) là ban ra, cho khắp, Phật có chữ “bố thí”, là cho khắp, cho hết.

Phù (扶) là giúp đỡ. Phù hộ hay phò hộ độ trì là một thuật ngữ trong Phật.

“Nam mô di bố phù” “Nam mô di bố phạ” như nhau, “phù” hay “phạ” là xuống âm theo nhạc.

Nguyên câu này là anh chàng “cua” được gái tâm đầu ý hợp, thành ra ảnh cảm tạ trời đất, cầu xin được đem đến phúc lành cho hai người thương nhau.

Nguồn: Saigon trong tim tôi

Leave A Reply

Your email address will not be published.