Âm nhạc thời Vàng Son

Mảnh Tình Thương – Mạnh Giác

0

 photo manhtinhthuongbia_zps697f45a5.jpg

 photo manhtinhthuong1_zps69b71179.jpg

 photo manhtinhthuong2_zps13898059.jpg

Mảnh Tình Thương – Thanh Tuyền

Mảnh Tình Thương – Thanh Lan

Mảnh Tình Thương – Trường Thanh

Vừa mới yêu nhau, mà đã xa rồi.
Bao nhiêu mộng đẹp của em (anh) và tôi
Trôi theo giòng đời quên đi tình người,
Vẫn còn lưu-luyến chưa nguôi nỗi-niềm thương yêu ngày ấy.

Ngồi dưới trăng thơ cùng ước mơ rằng:
“Yêu nhau trọn đời, thề không lạt phai”.
Nhưng duyên tình mình đã lỡ-làng rồi,
Đâu còn câu hát say-sưa giữa mùa trăng ấy, em (anh) ơi.

Anh (em) đâu có ngờ giờ đây hai đứa chia tay,
Mộng tàn như áng mây bay.
Thì những ngày qua ta đừng trao thiết-tha,
Để lòng không vấn-vương.

Tình đã chia-ly còn ước mong gì ?
Thư em (anh) hẹn-hò gửi anh (em) còn đây.
Đêm nay ngồi nhìn sương rơi lạnh-lùng,
Trăng về soi bóng riêng anh (em) âm-thầm ôm ấp đơn côi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.