Âm nhạc thời Vàng Son

Kẻ Ở Miền Xa – Trúc Phương

0

ke-o-mien-xa-1 ke-o-mien-xa-2 ke-o-mien-xa-3

 

Tôi ở miền xa trời quen đất lạ
nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua
Thiếu bóng Đàn bà
Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời.
Đơn vị thường khi nằm trên đất giặt, thèm trong hãy hùng
Tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm
Người nâng lính khổ viết bởi câu ca
vì tiền hay thiết tha
xin đối diện 1 lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi
đến với tôi! hãy đến với tôi đừng yêu lính bằng lời
Đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ
nối viết văn chương góp tiếng hậu phương
ngoài kia súng nổ đốt lữa đêm đêm
tầm đạn thay tiếng em

Leave A Reply

Your email address will not be published.