Âm nhạc thời Vàng Son

Những hình ảnh về chữ ký của các nhạc sĩ nhạc vàng

0

Bộ sưu tập các chữ ký của các nhạc sĩ nhạc vàng trong thập niên 1960

Nhạc sĩ Châu Kỳ & Duy Khánh

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước

Ca sĩ – nhạc sĩ Duy Khánh

Nhạc sĩ Dzũng Chinh

Nhạc sĩ Hồ Kym Thanh

Nhạc sĩ Hoài An

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ

Nhạc sĩ Hồng Duyệt (ca khúc Đường Chiều)

2 chữ ký của nhạc sĩ Lam Phương

Nhạc sĩ Mạnh Phát

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Nhạc sĩ Trần Đình Quân

Nhật Trường – Trần Thiện Thanh

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ca sĩ – nhạc sĩ Trường Hải

Nhạc sĩ Tuấn Khanh – Hoài Linh

Nhạc sĩ Y Vân

Nhạc sĩ Trúc Phương

Leave A Reply

Your email address will not be published.