Âm nhạc thời Vàng Son

Giã Từ Đà Lạt – Duy Khánh

0

 photo giatudalatbia_zps05f4886d.jpg

 photo giatudalat1_zps17de3194.jpg

 photo giatudalat2_zpsa31e7b47.jpg

 photo giatudalatbia2_zps73743eae.jpg

 

Giã Từ Đà Lạt – Duy Khánh

Giã Từ Đà Lạt – Hồng Vân

Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Lâm Viên, ôi thác cao, đồi xa
Ôi thông reo, ôi suối Vàng run rẫy
Có nghe ước thề hẹn về trong bước ai đi ?
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Cam Ly, ôi Ái Ân rừng thơ
Ai bơ vơ nghe tiếng buồn than thở
Có ai cách trở mộng về mai thắm duyên mơ
Ta đi, lê gót giang hồ
Nhân thế ơ thờ quên bao mong chờ mong đợi tình xưa
Mai đây mưa kín lòng sầu
Tìm mơ ước đầu : dập dìu hoa bướm về đâu ?
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi hương hoa, ôi ngát môi đào thơ
Em nghe chăng đây tiếng lòng nức nở ?
Có ai cách trở gọi về cho thắm duyên mơ !

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.