Âm nhạc thời Vàng Son

Đường Về Khuya – Minh Kỳ, Lê Dinh

0

 photo duongvekhuyabia1_zps87726ea2.jpg

 photo duongvekhuya1_zps2e2163de.jpg

 photo duongvekhuya2_zpsb6e3b438.jpg

 photo duongvekhuyabia2_zps3ef67040.jpg

Đường về khuya – Phương Dung

Đường Về Khuya – Giao Linh

Nguồn: Bạn Dakto

Đường khuya vắng người mến thương xa rồi
mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi
lối về còn là bao hình bóng
nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mơ
bùi ngùi thôi chẳng nói
bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo

ĐK
Đêm lắng chìm vào ngàn xa cuối trời những hạt mưa rơi
trên lối mòn còn mình tôi nhớ người
ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vẫn còn mưa tuôn
nghe gió lanh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
có người tìm vần thơ mà để
tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng để ngày mai
nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh

Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ
trời khuya có người mơ bước ai đi
suối đời cùng rừng xanh vạn lý
gió núi mưa tuôn xe đôi vai nặng vì tình non tình nước
ước mơ mai về kể hết chuyện xưa

(ĐK)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.