Âm nhạc thời Vàng Son

Cuốn Theo Chiều Gió – Anh Việt Thu

0

 photo cuontheochieugiobia1_zpsc67adbdd.jpg

 photo cuontheochieugio1_zps39d48ec7.jpg

 photo cuontheochieugio2_zps5d483424.jpg

 photo cuontheochieugiobia2_zps288b6e97.jpg

 

Nguồn: Bạn Dakto

Cuốn Theo Chiều Gió – Hoàng Oanh

Cuốn THeo Chiều Gió – Hương Lan

Một ngày nào về thăm đất mẹ
Đường về mua bay giăng nặng lối đi
Còn tìm đâu xanh xanh hoa cỏ
Tìm đâu đêm đêm trăng tỏ
Tìm đâu tiếng ru vào nôi

Còn tìm đâu tìm đâu mái nhà
Còn tim đâu ngôi trường cũ mến yêu
Còn tìm đâu mây buông tóc xõa
Tìm đâu em thơ nho nhỏ
Tìm đâu tuyến sương mẹ già

Gió cuốn nước chảy lạnh lùng
Đường xưa muôn lối biết đi đâu tìm ngây thơ
Lặng nhìn mưa mưa rơi nức nở
Mây chẳng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời

Ngày thờ ơ đã qua mất rồi
Còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa
Còn dìu nhau trong cơn mưa gió
Dìu nhau trong cơn giông bão
Dìu nhau dắt nhau vào đời

Leave A Reply

Your email address will not be published.