Âm nhạc thời Vàng Son

Cuối Mùa Mưa – Anh Bằng

0

 photo cuoimuamuabia_zpsce8dac07.jpg

 photo cuoimuamua1_zps5387a7a6.jpg

 photo cuoimuamua2_zps1ef297e7.jpg

 photo cuoimuamuabiasau_zpsd5fc779f.jpg

 

Cuối mùa Mưa – Trang Mỹ Dung

Em biết rằng yêu là tìm khổ đau,
Khi mình xa cách nhau
Là thân con gái đã trao duyên lúc đầu,
Sẽ thương anh rất nhiều, nào nghĩ gì đâu

Đêm cuối mùa nhưng trời còn đổ mưa
Em nhìn ra chốn xa,
Lòng thương chiến sĩ nắng mưa không mái nhà
Gió sương qua bốn mùa, khó ngủ trọn đêm qua

Giờ nầy anh đâu, mua đan dày trên áo
Tiến quân băng rừng sâu hay gác đêm trong chiến hào
Em ơi lầu hoang trắng đêm anh nhớ thương em dạt dào
Cho dẫu rằng yêu rồi đanh dỡ dang
Anh đền ơn núi sông,
Người con gái ấy đã ghi trong cỏi lòng
Sẽ không đi lấy chồng có hiễu lòng em không?

Leave A Reply

Your email address will not be published.