Âm nhạc thời Vàng Son

Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời – thơ: Nhất Tuấn, Nhạc: Phạm Duy

0

 photo conquylaichuatrentroibia1_zps6e7ac594.jpg

 photo conquylaichuatrentroi1_zps93f9680d.jpg

 photo conquylaichuatrentroi2_zps94862200.jpg

 photo conquylaychuatrentroibia2_zps514a69f7.jpg

Nguồn: Bạn Dakto

Con Quỳ lạy chúa Trên Trời – Tuấn Ngọc – Thùy Dương

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.

Chúa ơi! Chúa ơi!

Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm ôm mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.

Chúa ơi! Chúa ơi!

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Bây giờ con đã gặp nàng,
không giầu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.

Chúa ơi!

Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.

Leave A Reply

Your email address will not be published.