Âm nhạc thời Vàng Son

Chiến Sĩ Vô Danh – Phạm Duy

0

 photo chiensivodanhbia_zpsc86e78b7.jpg

 photo chiensivodanh1_zps5257ce4c.jpg

 photo chiensivodanh2_zpsd1fa040f.jpg

Chiến Sĩ Vô Danh – Duy Khanh 

Chiến Sĩ Vô Danh – Khánh Ly

Mờ trong bóng chiều
Một đoàn quân thấp thoáng
Núi cây rừng
Lắng tiếng nghe hình dáng
Của người anh hùng
Lạnh lùng theo trống dồn
Trên khu đồi nương
Im trong chiều buông.

Ra biên khu trong một chiều sương âm u
Âm thầm chen khói mù
Bao oan khiên đang về đây hú với gió
Là hồn người Nam nhớ thù.
Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn
Muôn lời thiêng còn vang
Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng
Sầu hận đời lấp tan.

Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình.
Rừng trầm phai sắc
Thấp thoáng tàn canh
Hỡi người chiến sĩ vô danh…

Leave A Reply

Your email address will not be published.