Âm nhạc thời Vàng Son

Áo Lụa Hà Đông – Nguyên Sa, Ngô Thụy Miên

0

 photo aoluahadongbia_zps39ff7579.jpg

 photo aoluahadong1_zps4a24c9c1.jpg

 photo aoluahadong2_zps25eff204.jpg

 photo aoluahadongbiasau_zps25ee1e9a.jpg

Áo Lụa Hà Đông – Vũ Khanh

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng laị ….

Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn?
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…
Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi

Leave A Reply

Your email address will not be published.