Âm nhạc thời Vàng Son

Bolero và hoài niệm

SGTT.VN - Thoạt tiên chỉ là cuộc chơi lúc trà dư tửu hậu giữa một số anh em doanh nhân và nhà báo trong một bữa…